Bilgisayar Nedir? önceden belleğine yüklenmiş bir izlenceye (yazılıma) göre komuta edilerek, çok…
Devam..