Visual Basic çalıştırılmalıdır. Birkaç pencere, ekranınıza, VB’nizin sürümüne bağlı olarak belirli bir yerleşim biçimi ile gelecektir.

Visual-Basic

vbders1

vbders2

vbders3

VB5 ve VB6’ya başlarken, New Project(Yeni Proje) yazılı  olan ve yeni proje adını soran bir diyalog kutusu görünebilir. Eğer böyle ise Open(Aç) butonunu tıklayın. 

Ekran üzerinde bulunan bazı başlıklardan bahsedelim:

 Ekranın en üstünde Visual Basic Main Window(AnaPencere) bulunur.

Ana Pencere’nin en üstünde Title Bar(Başlık Çubuğu) bulunur. Başlık çubuğu, hangi programı kullandığımız veya hangi Visual Basic programı ile çalıştığımız konusunda bilgi verir. Başlık Çubuğu altında Main(Ana) Menu bulunur. Buradan, Visual Basic Program’ını kontrol ederiz. 

Kelime işlemciler veya oyunlar gibi diğer programları kullandığınızdan, menü’lerin nasıl çalıştığını biliyor olmalısınız. Main(Ana)Menu altında ise Toolbar(Araç Çubuğu) bulunmaktadır.

Burada, üzerinde resimler bulunan ufak butonlar (Ana Menü gibi) bize

Visual Basic‘i kontrol etme imkanı verir. Eğer fare işaretcisini bu butonlardan birisinin üzerine getirir ve bir-iki saniye tutarsanız küçük bir tooltip (bilgi kutucuğu) görünür.

Bu belirli bir buton’un ne işe yaradığını anlatır – DENEYİN !

Neredeyse bütün Windows Uygulamaları (tablolama, kelime-işlemciler, oyunlar), bize yardım etmek üzere farklı amaçlara yönelik araç çubukları ile donatılmıştır.

Bu tıpkı onlarda olduğu gibi, Visual Basic Araç Çubuğu’nun amacıdır. Yapmak istediğimizi bir sürü şeyi yerine getirmek üzere hazır olacaklardır.

Ekranda  bulunan diğerlerini daha sonra ele alacağız. 

Bir Visual Basic Projesini Açmak

Hemen şimdi yapacağımız, bir project(proje) açmak olacak. Visual Basic kullanılarak yazılan programlar, proje olarak adlandırılır. Projeler, bizim bilgisayar programımız için gerekli bütün  bilgileri içerirler. Visual Basic kullanarak bilgisayar programımızı yazdığımızda, onu proje olarak kaydederiz-saklarız (save).

Bu kitapla birlikte verilen pek çok Visual Basic projesini açabilir (open) ve kullanabiliriz. Haydi, şimdi bir tanesini açalım. 

Bir proje açmak için Visual Basic‘in araç çubuğunu  kullanacağız. Üzerinde dosya açılma resmi bulunan aşağıdaki butonu araç çubuğu üzerine bakarak bulun. Bu aşağıda görünen Open Project (Proje Aç)  butonudur.

  • Bu butonu tıklayın. Open Project  penceresi ortaya çıkacaktır. 
  • VBProjeleri adlı dizin (folder)’ u bulun. Bu dizin bu kitapla ilgili bütün projeleri içinde bulundurmaktadır. Bu dizin’e geçin.
  • Bu dizine bağlı üç alt dizin bulunmaktadır :  VB4Projeleri (Visual

      Basic 4.0, 32 bit sürüm  için projeler içermektedir), VB5Projeleri   

      (Visual Basic 5.0 için projeler içermektedir) ve VB6Projeleri (Visual 

      Basic 6.0 için projeler içermektedir).

Visual Basic Sürümü’nüzle ilgili dizini seçin. 

             Bu dizine nasıl ulaştığınız, sürekli olarak aklınızda bulunsun. Bu kitap boyunca, ihtiyaç duyduğunuz projeleri açmak üzere bu dizine gideceksiniz.

Visual Basic Ders Notlarım 2 Word Belgesi Olarak İndirebilirsiniz.

http://www.bulentkaraman.com/wp-content/uploads/2016/05/visual-basic.pnghttp://www.bulentkaraman.com/wp-content/uploads/2016/05/visual-basic-100x100.pngBlogEğitim AkademisiYazılım EğitimleriMicrosoft,Visual Basic,Yazılım EğitimleriVisual Basic çalıştırılmalıdır. Birkaç pencere, ekranınıza, VB’nizin sürümüne bağlı olarak belirli bir yerleşim biçimi ile gelecektir. VB5 ve VB6’ya başlarken, New Project(Yeni Proje) yazılı  olan ve yeni proje adını soran bir diyalog kutusu görünebilir. Eğer böyle ise Open(Aç) butonunu tıklayın.  Ekran üzerinde bulunan bazı başlıklardan bahsedelim:  Ekranın en üstünde Visual Basic Main...Kurumsal Çözümler | Bülent Karaman