half repeater – yarı tekrarlayıcı
half transponder – yarı taşıyıcı
half‐circuit – yarı‐devre


hacker – bilgisayar korsanı
hacktivism – internet korsanlığı
half duplex – yarı eş zamanlı çift yönlü, yarı dubleks
half‐open connection – yarı açık bağlantı
half‐power beamwidth – yarı güçlü ışıma genişliği
hand hole – ek odası

Bilgi ve iletişim Teknolojileri Terimler Kılavuzu (H)

handie talkie – kısa mesafeli küçük el telsizi
handling of calls – çağrıların işlenmesi
handoff – baz istasyonları/hücreler arasındaki geçiş.
handoff direction message – hücreler arası aktarım yönü mesajı
handoff order timer (HOT) – hücreler arası geçiş talebi zamanlayıcısı
handover – bir hücresel ağ içinde bir hücreden diğer hücreye geçiş
handset – telefon cihazı/ahize
handsfree – ahizesiz (el bağlantısız)
handshake – tokalaşma, iki farklı sistemin protokollerinin uyuşması
hanover bars – hanover çizgileri
hard card – disk kartı
hard copy – basılı kopya
hard disk – sabit disk
hard handoff – baz istasyonları/hücreler arasındaki kesintili (anlık) geçiş
hard wired – fiziksel bağlantılı, tel bağlantılı
hardening – güçlendirme
hardware check – donanım denetimi
hardware dependent – donanıma bağımlı
hardware requirements – donanım gerekleri

hardwired – fiziksel bağlantılı
hardwired logic – donanım bağlantılı mantık
harmful interference – zararlı enterferans
harmonic and spurious emissions – harmonik ve istenmeyen yayınlar
harmonic and spurious suppresion – harmonik ve istenmeyen yayın bastırması
harmonic distortion – harmonik bozulma
harmonic filter – harmonik süzgeç
harmonic series of sounds – seslerin harmonik serisi
harmonisation of laws – kanunların uyumlaştırılması
hash function – özet fonksiyonu
head end hop off (HEHO) – ana dağıtım panoları arasındaki mesafe
head gap – başlık aralığı
head wheel – ön merdane (tekerlek)
headend – kablo TV ana dağıtım panosu (santralı), baş uç
header compression – başlık sıkıştırma
header error check (HEC) – başlık hata kontrolü
header record – başlık kaydı
headphone – kulaklık
headphone jack – kulaklık girişi, kulaklık çıkışı
healthcare information system (HIS) – sağlık bilgi sistemi
hearing designation order (HDO) – oturum tahsis sırası
heavy user – yoğun kullanıcı

heavy‐duty – ağır işe uygun,çok dayanıklı
heavy‐duty service – yoğun kullanım (hizmet)
helical antenna – sarmal anten, helis anten
helical strip – sarmal şerit
help desk (HD) – yardım masası
helper address – yardım adresi
heterogeneous computer network – türdeş olmayan bilgisayar ağı
heterogeneous network – türdeş olmayan ağ hexadecimal digit (0……9, a……..f) – 16’lık düzende sayı, 16’lık sayı

hiccup – “hücreler arası aktarmadaki işaret bozulması, kesikli internet bağlantısı, geçici kesinti”
hidden credit card number – gizli kredi kart numarası
hide picture – gizli resim, resim gizle
hierarchical database – sıradüzensel veri tabanı
hierarchical network – sıradüzensel ağ
hierarchical routing – sıradüzensel yönlendirme
high availability (HA) – yüksek elverişli
high byte – yüksek bayt, önemli bayt
high capacity voice – yüksek kapasiteli ses
high data rate digital subscriber line (HDSL) – yüksek veri hızlı sayısal abone hattı
high definition TV (HDTV) – yüksek çözünürlüklü TV, yüksek tanımlamalı televizyon
high density chassis (HDC) – yüksek yoğunluklu şasi
high density fixed service – yüksek yoğunluklu sabit hizmet
high efficiency power supplies – yüksek verimli güç kaynakları
high frequency (HF) – yüksek frekans
high frequency cable – yüksek frekans kablosu
high frequency data link – yüksek frekanslı veri hattı
high frequency loss – yüksek frekans kaybı
high humidity – yüksek nem
high level committee of ITU (HLC) – ITU üst seviyeli komitesi

high pass filter – yüksek geçiren süzgeç “high performance local area network
(HIPERLAN)” – yüksek performanslı yerel alan ağı
high performance routing (HPR) – yüksek performanslı yönlendirme
high performance wireless local area network – yüksek performanslı telsiz yerel alan şebekesi
high power station – yüksek güçlü istasyon
high side injection – bant üstü sarkma (girişim)
high speed circuit switched data (HSCSD) – yüksek hızlı devre anahtarlamalı veri
high speed downlink packet access (HSDPA) – yüksek hızlı paket indirme erişimi
high speed LAN (HSLAN) – yüksek hızlı LAN
high speed package – yüksek hızda paketleme
high speed packet access (HSPA) – yüksek hızlı paket erişimi
high speed serial interface (HSSI) – yüksek hızlı seri veri arayüzü
high‐data‐rate digital subscriber line (HDSL) – yüksek veri hızlı sayısal abone hattı
high‐energy radiation detection – yüksek enerjili ışıma tespiti

highlevel data link control (HDLC) – üst seviye veri bağlantı denetimi “highways transportation and communication
telematic systems” – karayolu taşımacılığı ve iletişim telematik sistemi
hijack attacking – saldırganın önceden kurulmuşbir bağlantıyı ele geçirdiği saldırı türü
hijacking – alan adı saldırısı, ele geçirme (sistem, alan adı ve yönlendirici)
historical cost – tarihsel maliyet
historical data – tarihsel veriler
hit rate – isabet hızı, tıklanma oranı
hoax – asılsız virüs uyarıları
holding time – tutma süresi
hole cut – delik kesiti

https://www.bulentkaraman.com/wp-content/uploads/2017/09/Bilgi-iletisim-Teknolojileri-Terimler-Kilavuzu.gifhttps://www.bulentkaraman.com/wp-content/uploads/2017/09/Bilgi-iletisim-Teknolojileri-Terimler-Kilavuzu-100x100.gifBülent KaramanBilgi BankasıBlogDil EğitimleriEğitim AkademisiBilgi Bankası,Bilişim,Dil Eğitimi,İngilizce,Sözlük,Terimler,Türkçehalf repeater - yarı tekrarlayıcı half transponder - yarı taşıyıcı half‐circuit - yarı‐devre hacker - bilgisayar korsanı hacktivism - internet korsanlığı half duplex - yarı eş zamanlı çift yönlü, yarı dubleks half‐open connection - yarı açık bağlantı half‐power beamwidth - yarı güçlü ışıma genişliği hand hole - ek odası Bilgi ve iletişim Teknolojileri Terimler Kılavuzu (H) handie talkie -...Bilgi Teknolojileri Uzmanı | Bülent Karaman