Bilgisayar Nedir?

önceden belleğine yüklenmiş bir izlenceye (yazılıma) göre komuta edilerek, çok sayıda ve karmaşık mantıksal ve aritmetiksel işlemlerden oluşan bir işi çok kısa sürede yapıp sonuçlandırabilen aygıt.

 Bilgisayar verileri işleyen, elektronik bir araçtır. Verileri hızla ve istenen biçimde işler ve depolar. Bilgisayar gerçekte, matematik ve fiziğin basit ilkelerine uygun olarak çalışır. Bilgisayar, verilen işlemleri çok hızlı yapabilme ve verilen bilgileri uzun süre saklayabilme özelliğine sahiptir.

Bilgisayar-islemleri

 Bilgisayar Programları

PROGRAM : Bilgisayarın herhangi bir işi yapabilmesi için o işi en ince ayrıntısına kadar tüm kuralları adım adım tamamlayan komutlar dizisidir.Hiç bir bilgisayar program olmadan çalışamaz. Bir bilgisayarın işleme geçebilmesi için gereken ve gerekebilecek programların tümüne de YAZILIM (Software) denir.

DONANIM (Hardware): Bilgisayarın elektronik ve mekanik aksamına verilen genel isimdir. Örneğin; ekran, klavye, disket sürücüsü, cd sürücüsü vs….. birer donanım unsurudurlar.

İŞLETİM SİSTEMİ (Operating system): Bilgisayarın çalışma sistemini, bilgisayarın sahip olduğu kaynakları da kullanarak sağlayan destek yazılımıdır. Örneğin; MS_dos, Unix, Windows vs…

BİLGİSAYAR TÜRLERİ

Genellikle bilgisayarlar, merkezi işlem birimlerinin hızına ve ana belleklerinin kapasitesine göre sınıflandırılırlar.

Günümüzde, şu an var olan 4 tür bilgisayar vardır:

  1. Süper bilgisayarlar: bunlar, hızı çok çok fazla ve bellekleri en geniş olan bilgisayarlardır. Çok geniş kapsamlı alanlarda kullanılırlar ve kompleks yapıya sahiptirler. Örneğin; 24 saatlik hava tahmini için 100 trilyon işlemi 4 dakikada yapabilirler.
  2. Büyük boy bilgisayarlar (Mainframe): Kapasitesi ve hızı büyük olan bilgisayarlardır. Büyük kuruluşların tüm işlemlerini yapabilecek yetenektedirler. En önemli özellikleri; ayni anda yüzlerce kullanıcı tarafından kullanılabilirler.
  3. Küçük boy bilgisayarlar (Laptop):Büyük boy bilgisayarların küçültülmüş şeklidir denilebilir.
  4. Kişisel bilgisayarlar (Personal Computer PC): Kullanım açısından rahat ve bir masaya sığabilen bilgisayarlardır. Tek bir kullanıcıya hitap ederler.

PC`ler 3 ana bölümden oluşur.

GİRİŞ BİRİMİ

Bilgisayarların ana birimine veri göndermeye yarar. Giriş birimini oluşturan klavye (keyboard) ve fare (mouse) dediğimiz ünitelerdir.

Klavye : Bilgisayarın sistem birimine veri ve komut girişini sağlar. Bilgisayarın daktilosu durumundadır.

Mouse : Bir yuva içinde haret eden bir kürenin çeperlere değmesiyle alınan sinyalleri sistem birimine ileten bir giriş aygıtıdır.

ANA BİRİM

Bilgisayarın esas kısmıdır. Merkezi işlem birimi (CPU Central Processing Unit) ve belleğe (RAM Random Access Memory) sahiptir.

Merkezi işlem birimi : Giriş biriminden verileri alır ve programı istediği şekilde yani aritmetik ve mantıkla beraber işleyerek çıkış birimine verir. CPU`lar genellikle INTEL marka 80286, 80386, PENTIUM gibi kodlarla bilinen devrelerdir.

Bellek : CPU `ya bağlı bir veri deposudur. RAM kapasiteleri bilgisayarın saklayabileceği bilgi miktarıyla pek ilgili olmayıp yalnızca bilgisayarda kullanılan programların büyüklüğünü belirler. PC`lerdeki RAM kapasiteleri genellikle 16MB,32MB vs.. gibi ölçülerle ifade edilir.

ÇIKIŞ BİRİMİ

Bilgisayarın ana biriminden veri almaya yarar. Çıkış birimi unsurları monitör (ekran) ve printer (yazıcı) dir.

Monitör : PC tipi bilgisayarların ekranları ortalama olarak enine 800 boyuna 600 noktadan oluşmaktadır. Ekran bilgisayardan çıktıları (bilgi ve verileri) görmemizi sağlar.

Printer : Bilgisayar çıktısını kağıda dökmeye yarayan çıkış birimidir.

BİLGİSAYARIN YARDIMCI AKSAMLARI

KASA (Tower) : Bilgisayarın iç aksamlarının konulduğu metel bir kutu şeklindedir.

HOPARLÖR : Bilgisayara girilen sesli bilgi veya verileri duymamızı sağlar.

TARAYICI (Scanner) : Optik okuyucusu sayesinde üzerine yerleştirilen resmi veya dökümanı okuyarak bilgisayarın merkezi işlem birimine  aktarır.

ANA KART (mother board) : İç aksamların üzerine monte edildiği bir aksamdır. CPU, RAM, Ekran kartı, Ses kartı, Modem vs.. ana kart üzerine monte edilen bazı aksamlardır.

EKRAN KARTI : Bu kart sayesinde bilgisayarın ekranına görüntü aktarılmaktadır.

SES KARTI : Bu parça sayesinde bilgisayarın hoparlörlerine ses aktarılabilmektedir.

MODEM : Birbirinden uzaktaki iki bilgisayarın bir telefon hattı ile veri alış verişi yapmasını sağlayan bir birimdir.

SABİT DİSK (HDD Hard Disk Drive) : Disketlerin bilgi depolama kapasiteleri düşük  olduğundan, onlardan daha fazla bilgi depolayabilen kayıt ortamları üretilmiştir. Bunlara sabit disk diyoruz. Sabit disk bilgisayarın sistem birimi içine yani ana karta yerleştirilmiştir.

DİSKET SÜRÜCÜSÜ (FDD) : Bilgisayar disketlerini çalıştırmaya yarar.

CD-ROM SÜRÜCÜSÜ (CD-ROM Drive) : CD`leri okuyan alettir.

BİLGİSAYARIN YARDIMCI ARAÇLARI

Disket (fllopy disk) : Az yer kaplayan bilgileri depolamaya yarayan bir dış bellektir

CD : Bir optik kayıt ortamıdır. Disketten farkı, daha fazla bilgi alabilmesi ve çok daha dayanıklı olmasıdır.

https://www.bulentkaraman.com/wp-content/uploads/2016/05/Bilgisayar-nedir-1.jpghttps://www.bulentkaraman.com/wp-content/uploads/2016/05/Bilgisayar-nedir-1-100x100.jpgBülent KaramanBilgi BankasıBilgisayar & DonanımBlogEğitim AkademisiTeknoloji HaberleriBilgisayar,Hardware,ProgramBilgisayar Nedir? önceden belleğine yüklenmiş bir izlenceye (yazılıma) göre komuta edilerek, çok sayıda ve karmaşık mantıksal ve aritmetiksel işlemlerden oluşan bir işi çok kısa sürede yapıp sonuçlandırabilen aygıt.  Bilgisayar verileri işleyen, elektronik bir araçtır. Verileri hızla ve istenen biçimde işler ve depolar. Bilgisayar gerçekte, matematik ve fiziğin basit ilkelerine uygun olarak...Bilgi Teknolojileri Uzmanı | Bülent Karaman