Türkiye Uzay Ajansı Nasıl Çalışacak ve İşlevleri Neler Olacak?

AA’da yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararla, Türkiye Uzay Ajansı’nın kuruluş, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi. Ajans, Cumhurbaşkanınca belirlenen politikalar doğrultusunda “Milli Uzay Programı”nın hayata geçirilmesi için çalışmalar yürütecek.

Bakan Varank’ın açıklamaları; Uzay sanayinin güçlendirilmesi, uzay teknolojileri alanında bilimsel altyapıların ve insan kaynağının geliştirilmesi, kapasite ve yeteneklerin daha da artırılması için Türkiye Uzay Ajansı’nı kurduk.

Bu kurum, dışa bağımlı olmayan rekabetçi bir sanayinin geliştirilmesine zemin hazırlayacak. Türkiye’nin milli çıkarları uzayda da gözetilecek.

Uzay teknolojileri alanında belirlenen temel politika ve stratejilerinin sonuç odaklı uygulanmasını sağlayacak. Uzay Ajansı, ‘Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi’ vizyonunu uzay ve havacılık alanında da başarıyla uygulamak için çalışacak”

Türkiye Uzay Ajansı Resmen Kuruldu

Türkiye Uzay Ajansı, Milli Uzay Programı’nın hayata geçirilmesi için çalışmalar yürütecek bir kuruluş olacak ve özerk çalışacak.

Türkiye Uzay Ajansı Nasıl Çalışacak?

Uzay Ajansı’nın yönetim kurulu, başkan da dahil olmak üzere 7 üyeden oluşacak.

Başkan hariç tüm üyelerin görev süresi 3 yıl olsa da üyeler yeniden seçilebilecek. Başkan yardımcılarından herhangi birinin görevi bitince üyeliği de son bulacak.

Yönetim kurulu üyelerine her bir toplantı için 9000 ek gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı hesaplanarak ‘huzur hakkı’ ödenecek.

Ajans, uzay ve havacılık bilimine yönelik hedef ve öncelikleri belirleyerek kaynak dağılımlarını da içerecek olan planları hazırlayacak.

Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yürütülen görevlerin haricindeki uzay ile ilgili tüm konularda usul ve esasları berlileyecek.

Yeni dönemde bilim, teknoloji ve havacılık alanında gerçekleştirilecek sanayi hamlelerin karar merci olarak görev yapacak.

https://www.bulentkaraman.com/wp-content/uploads/2018/12/Turkiye-Uzay-Ajansi.jpghttps://www.bulentkaraman.com/wp-content/uploads/2018/12/Turkiye-Uzay-Ajansi-100x100.jpgBülent KaramanBilgi BankasıBlogHaberlerTeknoloji HaberleriBilgi Bankası,Haber,Teknoloji,Türkiye,Uzay AjansıTürkiye Uzay Ajansı Nasıl Çalışacak ve İşlevleri Neler Olacak? AA'da yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla, Türkiye Uzay Ajansı’nın kuruluş, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi. Ajans, Cumhurbaşkanınca belirlenen politikalar doğrultusunda 'Milli Uzay Programı'nın hayata geçirilmesi için çalışmalar yürütecek. Bakan Varank'ın açıklamaları; Uzay sanayinin güçlendirilmesi, uzay...Bilgi Teknolojileri Uzmanı | Bülent Karaman